ویلا آباد ، اجاره ویلا در متل قو و شمال

نوشتار

گزینه های موجود

اجاره ویلا باغ با استخر سرپوشیده در دریاگوشه

 • اجاره از 2,400,000 تومان
 • اتاق ها: 3
 • سرویس ها: 2
 • کد ملک: 1036
 • ظرفیت نرمال: ۳ تا ۴ نفر
 • استخردار, منطقه ویلایی, نزدیک دریا

اجاره ویلای دو خواب استخردار با چشم انداز جنگل

 • اجاره از 2,000,000 تومان
 • اتاق ها: 2
 • سرویس ها: 3
 • کد ملک: 1035
 • ظرفیت نرمال: ۳ تا ۴ نفر
 • استخردار, چشم انداز جنگل, منطقه ویلایی

اجاره ویلای سه خواب استخردار لوکس در متل قو

 • اجاره از 4,000,000 تومان
 • اتاق ها: 3
 • سرویس ها: 4
 • کد ملک: 1007
 • ظرفیت نرمال: ۵ تا ۶ نفر
 • استخردار, چشم انداز جنگل, منطقه ویلایی

اجاره ویلای چهار خواب لوکس با استخر روباز آب گرم

 • اجاره از 6,000,000 تومان
 • اتاق ها: 4
 • سرویس ها: 5
 • کد ملک: 1012
 • ظرفیت نرمال: ۵ تا ۶ نفر
 • استخردار, چشم انداز جنگل, منطقه ویلایی

اجاره ویلای سه خواب استخردار جنگلی در متل قو

 • اجاره از 5,000,000 تومان
 • اتاق ها: 3
 • سرویس ها: 4
 • کد ملک: 1050
 • ظرفیت نرمال: ۵ تا ۶ نفر
 • استخردار, چشم انداز جنگل, منطقه ویلایی

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن