نوع ملک

 • 31% 1000 متر تا دریا
 • 19% 2000 متر تا دریا
 • 13% 600 متر تا دریا
 • 38% دیگر

وضعیت ملک

 • 88% ویلای دربست
 • 6% بوم گردی
 • 6% آپارتمان

شهر ملک

 • 75% متل قو
 • 6% نمک آبرود
 • 6% آمل (فیلبند)
 • 13% دیگر

درباره ما محمد خواجوند

ترتیب بر اساس:

0 مرور

مرتب سازی بر اساس:
یک بررسی بگذارید

یک بررسی بگذارید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن